تریلر بسته‌الحاقی Riders of Hyboria بازی Conan Exiles

Riders of Hyboria به عنوان آخرین بسته‌الحاقی بازی Conan Exiles در دسامبر 2019 منتشر شد و شما در اینجا می‌تونید تریلرش رو تماشا کنید.بسته‌الحاقی Riders of Hyboria شامل اسب‌های جدید با دو اسکین ویژه، زره‌های شؤاليه‌وار و سلاح‌های ناحیه‌ی Poitain هست.همچنین، شما می‌تونید با قطعات جدید ساختمان برای اسب‌های خود استبل بسازید و اونا رو با آیتم‌هایی مانند ارابه، کومه علف خشک و گاری دستی تزئین کنید.