این صفحه به دستور کارگروه محترم تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف گردید

علت حذف : غیر قانونی و غیر مجاز با استناد به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و یا اطلاعات درج شده در سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و یا تشخیص محتوای غیرمناسب در بازی توسط سایت GM و یا درخواست و گزارش کاربران و یا درخواست مستقیم سازندگان و ناشران بازی
OS: WindowsXP (Service Pack 3) x64
Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512MB Dedicated Memory
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 3 GB available space
Sound Card: Sound Card: DirectX® Compatible
Additional Notes: Running the Dedicated Server and Client on the same computer will double ram requirements. Also future releases may require more hard drive space.
OS: Windows 7 or higher x64
Processor: 3.0 Ghz Quad Core CPU or faster
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 2 GB Dedicated Memory
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 3 GB available space
Sound Card: Sound Card: DirectX® Compatible
Additional Notes: Running the Dedicated Server and Client on the same computer will double ram requirements. Also future releases may require more hard drive space.