هفته نامه GM شماره 13


در قسمت سیزدهم، هفته نامه ویدیویی GM-WEEKLY ما به موارد زیر می پردازیم:

Mirror's Edge Catalyst - DENUVO Crack
Outlast 2
Mafia 3
Bioshock Remastered Patch
Arktika.1
و...

گوینده : مدیا حیدری
نویسنده : متین صالحی
تدوین و کارگردان : شروین شعربافیان

ایجاد کننده: Shervin
1395-7-19 ( 5 سال پیش )

ویدیو های مرتبط با GM-WEEKLY