تریلر بسته الحاقی بازی Forza Horizon 3 - Hot Wheels

ساعاتی پیش جدیدترین بسته الحاقی Forza Horizon 3 تحت عنوان Hot Wheels، برای پلتفرم های PC ، Xbox One منتشر شد.برای آشنایی بیشتر با محتویات این بسته الحاقی، توصیه میکنم به تریلر منتشر شده مراجعه کنید.