پیش نمایش ماد گرافیکی بازی Batman: Arkham Asylum - HD Texture Pack V4.1

شاهد پیش نمایش ماد گرافیکی جدید HD Texture Pack V4.1 به منظور پیشرفت و ارتقاء کیفی بافت های نسخه PC بازی Batman: Arkham Asylum باشید که به تازگی توسط GPUnity، سازنده این ماد به اشتراک گذاشته شده.برای دانلود و همچنین راهنمای نصب این ماد میتونید به پست خبری "انتشار ماد جدید HD Texture Pack به منظور بهبود بافت های Batman: Arkham Asylum" مراجعه کنید.