تریلر دوم ماد گرافیکی The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0

مادساز «Halk Hogan PL» به‌تازگی تریلری جدید برای مادگرافیکی The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0 منتشر کرده است.این تریلر بافت‌های جدید و با کیفیت بالایی را نمایش می‌دهد که قرار است در آینده نزدیک به بازی The Witcher 3 اضافه شود.در حال حاضر تاریخی برای انتشار این مادگرافیکی اعلام نشده اما به محض انتشار ما شما را مطلع خواهیم کرد.

ایجاد کننده: 𝕸.𝕿𝖆𝖍𝖊𝖗𝖎
1398-9-4 ( 3 سال پیش )