تریلر زمان عرضه بسته‌ الحاقی The Fate of Atlantis بازی Assassin’s Creed Odyssey

در اینجا شما می‌تونید تریلر زمان عرضه بسته‌‌الحاقی The Fate of Atlantis بازی Assassin’s Creed Odyssey رو تماشا کنید.در The Fate of Atlantis شما خطر کرده و برای پیدا کردن قدرت واقعی قهرمان خود و کشف اسرار اولین تمدن، وارد قلمروهای افسانه‌ای اساطیر یونانی می‌شید.به این ترتیب، اکتشاف شما در سه دنیای جدید وابسته به اساطیر یونانی یعنی Elysium، the Underworld و Atlantis شروع می‌شه که در طول این ماجراجویی جدید با خدایان یونانی از جمله Persephone، Hades، Poseidon و بیشتر روبه‌رو خواهید شد.