تریلر معرفی بازی Ship Graveyard Simulator

بازی Ship Graveyard Simulator یک عنوان ایندی جدید در سبک استراتژی و شبیه‌ساز کشتی هست که وظیفه شما در اون بازسازی و تعمیر کشتی‌های از رده خارج با قطعات مدرن هست.بازی Ship Graveyard Simulator در تاریخی نامشخص برای پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

ایجاد کننده: 𝕸.𝕿𝖆𝖍𝖊𝖗𝖎
1399-1-29 ( 2 سال پیش )