گزارش: Epic Games بین سال‌های 2019 الی 2020 بیش از 450 میلیون دلار به خاطر EGS ضرر کرده است!

گزارش: Epic Games بین سال‌های 2019 الی 2020 بیش از 450 میلیون دلار به خاطر EGS ضرر کرده است!

دنیای گیم
Epic Games طی این سال‌ها با فروشگاه مجازی Epic Games Store جامعه‌ای برای هواداران و مشتریان‌ش تشکیل داد. با این حال اما به نظر می‌رسه که این فروشگاه باوجود هرآنچه که در خودش جای داده، نتونسته عملکرد رضایت‌بخشی به ثبت برسونه. براساس جزئیاتی که اخیرا به دست‌مون رسیده، کمپانی Epic Games در سال 2019 و 2020 به ترتیب مبلغ 181 میلیون و 273 میلیون دلار ضرر دیده که برابر هست با 454 میلیون دلار ناقابل! این یعنی Epic Games Store نه‌تنها سودرسانی نداشته، بلکه طی این مدت ضررهای متعددی به Epic Games وارد کرده. این شرکت انتظار داره تا سال 2023 فروشگاه EGS به مرحله سوددهی برسه. لازم به ذکره که بگیم قراردادهای انحصاری این کمپانی هم آنچنان که باید سودرسان نبودن. طبق آمار، این فروشگاه بیش از 160 میلیون کاربر ثبت شده داره که ماهانه 56 میلیون‌شون فعال هستند. باید دید عملکرد این EGS در سال 2023 چطور خواهد بود و در صورت عدم کسب موفقیت، Epic Games با EGS چه خواهد کرد.