E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Microsoft

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Microsoft

دنیای گیم

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Microsoft | ساعت 00:30 بامداد (به پایان رسید!)

توجه! اگر پخش زنده کنفرانس به هر دلیلی قطع شد، کافیست یک بار این صفحه را تازه‌سازی (Refresh) کنید.