E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Ubisoft

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Ubisoft

دنیای گیم

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس شرکت Ubisoft | ساعت 00:30 بامداد (به پایان رسید)

توجه! اگر پخش زنده کنفرانس به هر دلیلی قطع شد، کافیست یک بار این صفحه را تازه‌سازی (Refresh) کنید.