E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس PC Gaming Show

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس PC Gaming Show

دنیای گیم

E3 2019 | پوشش زنده کنفرانس PC Gaming Show | ساعت 21:30 امشب

توجه! اگر پخش زنده کنفرانس به هر دلیلی قطع شد، کافیست یک بار این صفحه را تازه‌سازی (Refresh) کنید.